Skip to main content

Χειρουργική στόματος

Στην κλινική Dent4All Οδοντιατρική Μέριμνα εκτελούνται ένα πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των ενδοστοματικών επεμβάσεων της οδοντιατρικής. Στο χειρουργικό τμήμα της κλινικής μας παρέχουμε επεμβάσεις που αφορούν:

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών

Χειρουργική εξαγωγή Φρονιμητών

Χειρουργική αφαίρεση κυστών και μικρών καλοηθών όγκων

Ακροριζεκτομές

Εκτομή Χαλινού

Ουλεκτομές

Ουλοπλαστική

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρειάζεται περιορισμένης έκτασης χειρουργείο για την αφαίρεση έκτοπων δοντιών και ριζών. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενή και με σωστή διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών.

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών

Δυσαρμονία στην ανάπτυξη του οστού των γνάθων σε σχέση με τον οδοντικό φραγμό, κάποιες φορές οδηγεί στην παραμονή των 3ων γομφίων (φρονιμήτες) σε λανθασμένη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα δόντια. Πολύ συχνά οι σωφρονιστήρες είναι έγκλειστοι και δεν ανατέλλουν ποτέ μέσα στη στοματική κοιλότητα. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, προκαλούν συχνά ποικίλα προβλήματα (περιστεφανίτιδα, οδοντοφατνιακό απόστημα, οδοντοφόρες ή οδοντογενείς κύστεις, περιοδοντικά ή περιακρορριζικά προβλήματα στα γειτονικά δόντια).

Η εξαγωγή των δοντιών αυτών είναι μια σχετικά πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρία, σεβασμό των παρακείμενων ανατομικών δομών (αγγεία, νεύρα, γειτονικά δόντια) και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Στην κλινική Dent4All Οδοντιατρική Μέριμνα η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων είναι μια από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον, σε συνεννόηση με την ορθοδοντικό μας, αναλαμβάνουμε μια έγκαιρη πρόγνωση της πορείας των 3ων γομφίων στην ηλικία 15 – 18 και όπου χρειάζεται προτείνουμε την προληπτική αφαίρεσή τους, που είναι λιγότερο πολύπλοκη και επιβαρυντική για τον ασθενή.

Άλλη μία κατηγορία δοντιών που συχνά είναι έγκλειστα είναι οι έγκλειστοι κυνόδοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνεργασία με τον Ορθοδοντικό, αναλαμβάνουμε στα πλαίσια μιας συνολικής ορθοδοντικής θεραπείας τη χειρουργική αποκάλυψή τους και τη μετακίνησή τους σε σωστή θέση στο στόμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και η εξαγωγή τους είναι αναπόφευκτη, αυτή πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς να επηρεαστούν τα γειτονικά δόντια. Αν υπάρχει κενό στον οδοντικό φραγμό προτείνεται συνήθως η τοποθέτηση εμφυτεύματος ή άλλη αποκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση.

Χειρουργική αφαίρεση κυστών και μικρών καλοηθών όγκων

Οι κύστεις των γνάθων αποτελούν μια ακόμη συχνή παθολογική κατάσταση της στοματικής περιοχής. Οι κύστεις τις περισσότερες φορές είναι οδοντογενούς αιτιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την ασφαλή χειρουργική αφαίρεσή τους, είναι απολύτως απαραίτητη η διευκρίνιση και αντιμετώπιση της αιτίας που τις δημιούργησε (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή του υπευθύνου δοντιού). Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παθολογικής κατάστασης. Αυτό γίνεται με ειδικές αναγεννητικές τεχνικές που εξασφαλίζουν πως δε θα υπάρχει κίνδυνος αισθητικής ή λειτουργικής παραμόρφωσης, ώστε να δίνεται έτσι η δυνατότητα επιτυχούς αποκατάστασης (κλασσική προσθετική ή τοποθέτηση εμφυτευμάτων).

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιακρορριζικών οδοντογενών αλλοιώσεων ή κυστών εξαλείφονται και θεραπεύονται πλήρως μετά από σωστή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση). Η χειρουργική ενδοδοντική αντιμετώπιση (όπως ακρορριζεκτομή) είναι η τελευταία θεραπευτική επιλογή που μπορεί κάποιες φορές να ακολουθήσει τη συμβατική ενδοδοντική θεραπεία, σε ικανά προς αποκατάσταση δόντια.

Καλοήθεις όγκοι μπορεί να εντοπίζονται είτε στους μαλακούς ιστούς είτε στα οστά των γνάθων. Η χειρουργική αφαίρεσή τους γίνεται μετά από λεπτομερή κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση κακοήθειας. Μετά από την αφαίρεσή τους, ακολουθεί πάντοτε ιστολογική διερεύνηση από εξειδικευμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Εκτομή Χαλινού

Πρόκειται για δεσμίδες συνδετικού ιστού που εντοπίζονται στο στόμα και ξεκινούν από τη γλώσσα (γλωσσικός χαλινός), τα χείλη (χειλικός χαλινός) ή την παρειά (παρειακός χαλινός). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χαλινοί αυτοί είναι είτε υπερτροφικοί, οπότε παρεμποδίζουν την κινητικότητα, είτε καταλήγουν σε θέση που δημιουργεί πρόβλημα στα δόντια. Τότε χρειάζεται η εκτομή (μερική ή ολική) και διευθέτησή τους, με σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων.
Στα χειρουργεία αυτά, η χρήση laser μαλακών ιστών αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση της κλασσικής εκτομής με νυστέρι, ώστε το χειρουργείο να είναι αναίμακτο, με ελάχιστα μετεγχειρητικά συμπτώματα και γρήγορη επούλωση.

Για αυτό στην κλινική μας, όπου είναι δυνατό, τέτοιες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή laser μαλακών ιστών. Τα χειρουργεία αυτά είναι αρκετά συνηθισμένα σε παιδιά όπου το laser τα βοηθάει να έχουν μια κατά το δυνατό γρήγορη και σχετικά ανώδυνη χειρουργική επέμβαση. Στους ενήλικες, η εκτομή χαλινών μπορεί να είναι τμήμα μιας μικροχειρουργικής επέμβασης που συνδυάζεται και με άλλες τεχνικές (ελεύθερο ουλικό μόσχευμα, μόσχευμα συνδετικού ιστού, εκβάθυνση παρειακής – χειλικής αύλακας, κάλυψη υφίζησης) με σκοπό την επίλυση πρόσθετων λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων.

Κλείστε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας! ραντεβου