Αντιμετώπιση εκτεταμένης αποκάλυψης των ούλων-Χειρουργική και προσθετική προσέγγιση

Αντιμετώπιση εκτεταμένης αποκάλυψης των ούλων-Χειρουργική και προσθετική προσέγγιση

Εκτεταμένη απώλεια οδοντικών επιφανειών με πτώση της κάθετης διάστασης του προσώπου λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

Εκτεταμένη απώλεια οδοντικών επιφανειών με πτώση της κάθετης διάστασης του προσώπου λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

Προσθετικά καθοδηγούμενη επιεμφυτευματική αποκατάσταση μιας σύνθετης μερικής νωδότητας

Προσθετικά καθοδηγούμενη επιεμφυτευματική αποκατάσταση μιας σύνθετης μερικής νωδότητας

Αποκατάσταση αντίστροφης γραμμής γέλωτος

Αποκατάσταση αντίστροφης γραμμής γέλωτος

Αποτριβές δοντιών – Απώλεια της κάθετης διάστασης σύγκλεισης

Αποτριβές δοντιών – Απώλεια της κάθετης διάστασης σύγκλεισης

Θεραπεία ψευδούς τρίτης τάξης

Θεραπεία ψευδούς τρίτης τάξης

Αποκατάσταση σε περιστατικό με υψηλή γραμμή γέλωτος

Αποκατάσταση σε περιστατικό με υψηλή γραμμή γέλωτος

Αξιοποίηση παλιών εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με τοποθέτηση νέων

Αξιοποίηση παλιών εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με τοποθέτηση νέων