Skip to main content

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
H εταιρεία με την επωνυμία «DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» δημιούργησε τον ιστότοπο www.dent4all.gr (στο εξής «Ιστότοπος») για να προσφέρει πληροφορίες και ενημέρωση στους επισκέπτες/χρήστες.
Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση, προτού κάνετε χρήση του Ιστότοπου.
Επιλέγοντας να κάνετε χρήση του Ιστότοπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να μην να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.
Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
Στον Ιστότοπο παρατίθενται πληροφορίες για θέματα υγείας, για υπάρχουσες εγκεκριμένες θεραπείες και νέα επιστημονικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάγνωση προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τον θεράποντα ιατρό ή άλλον αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο και όλα εν γένει τα αρχεία) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, παραποίησης, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, καθώς και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρέχονται μέσω αυτού. Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.
Σε κάθε περίπτωση η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι χρήστες αποδέχονται τα ανωτέρω. Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και πληρέστερης ενημέρωσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ δεν εγγυάται για τον βαθμό ενημέρωσης, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε Ιστότοπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την σύσταση, αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου ιστοσελίδων τρίτων από την DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο. Με απόλυτο σεβασμό στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η εταιρεία περιορίζεται μόνο στη χρήση αυτών για την εξυπηρέτηση πελατών.
Πιο αναλυτικά:
-Τι συλλέγουμε;
Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών/χρηστών. Αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή ταυτοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των χρηστών, αλλά αξιοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση της δημοτικότητας του Ιστότοπου και των επιμέρους ιστοσελίδων, μέσω της καταμέτρησης του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στον Ιστότοπο, των σελίδων που προβλήθηκαν κλπ.
Υπάρχουν ενότητες στον Ιστότοπο όπου είναι αναγκαία η υποβολή κάποιων στοιχείων προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να μπορέσει να κάνει χρήση κάποιων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά δίδονται από τους ίδιους τους επισκέπτες/χρήστες και δύνανται να περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο. Δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
-Τι κάνουμε αυτές τις Πληροφορίες;
Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση και κράτηση του ηλεκτρονικού σας ραντεβού και σε καμία περίπτωση αυτές δεν μεταφέρονται σε τρίτους. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσα από την ανάδρασή σας. Περιοδικά και μόνο μετά από την έγκρισή σας, αποστέλλουμε προωθητικά emails (newsletters) με ενημερωτικό υλικό για τις υπηρεσίες μας.
-Πώς είστε ασφαλείς;
Ο Ιστότοπος δεσμεύεται σε διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των πολιτικών ασφάλειας και προστασίας του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε άμεση διαγραφή προσωπικών στοιχείων που μας είχατε υποβάλλει στο παρελθόν.
COOKIES
Η DENT4ALL ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να προσδιορίζονται οι περιοχές/ενότητες του Ιστότοπου που αποδεικνύονται δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του έτσι ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google έχει τη δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να ελέγξετε εδώ. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης του Google Analytics.