Με τον όρο σύγκλειση εννοούμε τον τρόπο που «συναρμόζουν» τα πάνω με τα κάτω δόντια, όταν το στόμα μας είναι κλειστό. Μια ιδανική σύγκλειση μας επιτρέπει να έχουμε σωστότερες αναλογίες προσώπου, καλύτερη μάσηση, καλύτερη άρθρωση, καλύτερη υγεία.

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Οι ανωμαλίες της σύγκλεισης των δοντιών δεν δημιουργούν μόνο λειτουργικά προβλήματα αλλά επηρεάζουν σοβαρά και την αισθητική εμφάνιση του προσώπου κάνοντας τον άνθρωπο να αισθάνεται άσχημα με την εμφάνισή του και να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Σε περιπτώσεις μεγάλης καταστροφής των δοντιών ή απώλειας πολλών δοντιών συντελείται μια εκτεταμένη αποδόμηση του στοματογναθικού συστήματος τόσο κατά το οριζόντιο όσο και κατά το κατακόρυφο επίπεδο. Έτσι έλλειψη οπίσθιας στήριξης του προσώπου λόγω πολλαπλών εξαγωγών των πίσω δοντιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την μειωμένη κάθετη διάσταση του προσώπου, επιπέδωση, αποτριβή των δοντιών ή ακόμη και πρόταξη των μπροστινών δοντιών.

Σε ασθενείς με εκτεταμένη καταστροφή είναι αναγκαίο η αποκατάσταση να γίνεται σε τέτοια θέση θεραπείας που να εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των μυών του στοματογναθικού συστήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται συγκλεισιακοί νάρθηκες πριν από τη θεραπεία για τη διάγνωση της θέσης της κάτω γνάθου. Στη συνέχεια τα δόντια διευθετούνται σε νέα τοπογραφία μέσα από συγκεκριμένο στερεότυπο με τη βοήθεια διαγνωστικών κερωμάτων. Κατασκευάζονται μεταβατικές αποκαταστάσεις που αξιολογούνται ως προς τη λειτουργία και την αισθητική. Τέλος γίνεται από το εργαστήριο η πιστή αντιγραφή των μεταβατικών στις οριστικές αποκαταστάσεις πορσελάνης.

Θεραπείες – Αποκαταστάσεις

Η κλινική μας έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό θεραπειών με σοβαρές και εκτεταμένες αποκαταστάσεις και πολλές από αυτές είτε έχουν δημοσιευτεί είτε έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια.

Κλείστε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας! ραντεβου